Neler Yapıyoruz

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olarak; ADR yönetmeliğine göre UN kodlu tehlikeli maddeleri bir takvim yılı içerisinde 50 ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran, boşaltan, taşıyan ve geçici depolayan olarak faaliyette bulunan firmalara, işlem yaptıkları tehlikeli madde sınıfına göre Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 • Her şeyden önce, can, mal ve çevre güvenliği için gerekli hassasiyet ve ciddiyetle, ADR yönetmeliğinin 1.8.3.3'te belirtilen danışmanın asıl görevlerini yerine getirmekteyiz,
 • Tehlikeli Madde ile ilgili süreçlere dahil olan ilgili birimlere yönelik ( Lojistik ve Hammadde Depo, Satın Alma vb. ) ADR bilgilendirme toplantısı düzenliyoruz,
 • Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alımında firmalara yardımcı oluyoruz,
 • Firmaların ürün listelerini gözden geçirip, tehlikeli madde sınıflandırması yapıyoruz,
 • UN numaralı tehlikeli malların taşınması hususunda önerilerde bulunuyoruz,
 • Ürün MSDS / TDS dökümanlarını kontrol edip en güncel yönetmeliğe göre gerekli düzeltmeler için yardımcı oluyoruz,
 • Firma faaliyetleriniz konusunda firma yönetimine/yerel bir kamu kurumuna yıllık rapor veriyoruz,
 • Tehlikeli malların taşıma, yükleme ve boşaltımında kullanılan teçhizatları baştan aşağı kontrol edip olası risklere karşı hazırlıklı olmak için birlikte güvelik planımızı oluşturuyoruz,
 • Mevzuatta yapılan değişiklikler ve uyulması gereken kurallar hakkında çalışanlarınızı bilgilendiriyoruz,
 • Araçların ve ürün ambalajlarının işaretlenmesi, sevk irsaliyelerinin düzenlenmesi ve araçta bulunması gereken teçhizatların seçimi hususunda yardımcı oluyoruz,
 • Gerek araç alımı gerekse ambalaj seçimi konularında, ADR hükümleri göz önünde bulundurularak, firma çıkarlarına uygun tavsiyelerde bulunuyoruz.
Sky Bet by bettingy.com

Our Office

 • Kadıköy

Detaylı bilgi için :

elifballi@tmgd.net

arifbayraktar@tmgd.net

 

Müşteri Talepleri

 • Evrak
 • İletişim Formu
 • Video