Sınıf 2 _ Gazlar

 
Sınıf 2 ( Gazlar ) başlığı, saf gazlar veya gaz karışımları ile bir veya birden fazla madde ve nesne içeren gaz ve gaz karışımlarını kapsar.
Gaz: 50 0C'de buhar basıncı 300kPa'dan ( 3 bar ) büyük olan veya
      101,3 kPa standart basıncından 20 0C'de tamamen gaz halde olan maddedir.
 
Sınıf 2 ( Gazlar ) maddeleri ve nesneleri aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır : 
  • Sıkıştırılmış Gaz 
  • Sıvılaştırılmış Gaz
  • Soğutulmuş sıvılaştırılmış Gaz
  • Çözülmüş Gaz
  • Küçük, gaz içeren ( gaz kartuşu ), aerosol püskürtücüler ve hazneler
  • Basınç altında gaz içeren diğer nesneler
  • Özel zorunluluklara tabi basınçsız gazlar ( gaz numuneleri )
  • Basınç altındaki kimyasallar
  • Adsorbe Gaz   
Sınıf 2'deki  ( Gazlar ) maddeler ve nesneler ( aerosoller ve basınç altındaki kimyasallar hariç ), tehlike özelliklerine göre aşağıdaki gruplardan birine atanır :
A             Asfiksant
O             Yükseltgen
F             Alevlenir
T             Zehirli
TF           Zehirli, Alevlenir
TC           Zehirli, Aşındırıcı
TO           Zehirli, Yükseltgen
TFC         Zehirli, Alevlenir, Aşındırıcı 
TOC      Zehirli, Yükseltgen, Aşındırıcı  

 

Sınıf 2 ( Gazlar ) Örnek :

 

UN 1950
-
Aerosoller
UN 1010
-
Bütadiyenler, kararlılaştırılmış ( 1,2 & 1,3 bütadien )
UN 2073
&
UN 3318 - Amonyak Çözeltisi
UN 1011
-
Bütan
UN 1005
-
Amonyak, Susuz
UN 1057
-
Çakmaklar alevlenir gaz içeren
UN 1006
-
Argon, Sıkıştırılmış
UN 1035
-
Etan
UN 1951
-
Argon, Soğutulmuş Sıvı
UN 1962
-
Etilen
UN 2188
-
Arsin
UN 1043
-
Gübreler Amonyak Çözelti serbest amonyaklı
UN 3374
-
Asetilen, çözücüsüz
UN 1046
-
Helyum, sıkıştırılmış
UN 1001
-
Asetilen, çözünmüş
UN 1969
-
İzobütan
UN 1070
-
Azot Oksit
UN 1212
-
İzobütanol

 

 

 

 

 

Sky Bet by bettingy.com