Sınıf 3 _ Alevlenir Sıvılar

Sınıf 3 ( Alevlenir Sıvılar ) başlığı, bu sınıfa ait aşağıda özellikleri verilen maddeleri içeren maddeleri ve nesneleri kapsar : 
  • 1101,3 kPa basınçta erime noktası veya ilk erime noktası, 20 oC veya daha azdır;
  • 50 oC sıcalıkta, 300kPa'dan (3 bar ) daha az buhar basıncına sahiptir ve 20 oC'de ve 101,3 kPa standart basınç altında tamamen gaz değildir;
  • Parlama noktaları 60 oC'den daha düşüktür ( ilgili test için, 2.3.3.1 )
Sınıf 3 maddeleri ve nesneleri ( Alevlenir Sıvılar ) aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır : 
F
Alevlenir sıvılar, ikincil riski olmayan ve bu maddeleri içeren nesneler
FT 
Alevlenir sıvılar, zehirli
FC
Alevlenir sıvılar, aşındırıcı
FTC
Alevlenir sıvılar, zehirli, aşındırıcı
D
Duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcılar

  

Sınıf 3  Alevlenir Sıvılar için birkaç örnek :
UN 1093 Akrilonitril, kararlılaştırılmış UN 1203 Benzin
UN 1090 Aseton UN 1170  Etanol
UN 1114 Benzen UN 1214 İzobütilamin
UN 1120 Bütanoller UN 1991 Kloropren, kararlılaştırılmış
UN 1202 Dizel Yakıt ( Motorin ) UN 1299 Terebentin
Sky Bet by bettingy.com