Sınıf 4.1 _ Alevlenir katılar, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar

Sınıf 4.1 _ Alevlenir katılar, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar

 

Alevlenir Katılar, çabuk tutuşabilir katılar ve sürtünmeden dolayı yangına neden olabilen katılardır. 

  • Çabuk tutuşabilir katı maddeler ve nesneler
  • Kendinden reaktif katılar veya sıvılar
  • Duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar
  • Kendiliğinden tepkimeye giren maddelerle ilgili maddeler

     

Aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır : 

 

F
Alevlenir Katılar, ikincil riski olmayan
FO
Alevlenir katılar, yükseltgen
FC
Alevlenir katılar, aşındırıcı
D
İkincil riski olmayan duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar
DT
Duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar, zehirli
SR
Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler

Örnek : 

 

UN
1309
Alüminyum tozu, kaplanmış
UN
2623
Çakmaklar, Katı alevlenir sıvı ile
UN
1338
Fosfor, Amorf
UN
1334
Naftalin, Ham
UN
2213
Paraformaldehit
UN
1346
Silikon tozu, Amorf
 

 

Sky Bet by bettingy.com