Sınıf 4.2 _ Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler

Sınıf 4.2 _ Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler

 

Kendiliğinden yanmaya yatkın madde, maddenin oksijen (havadaki) ile yavaş yavaş reaksiyona girmesi ile ısı ürettiği durumlardaki işlemdir. Üretilen ısının oranı, ısı kaybının oranını geçerse, maddenin sıcaklığı artar; bu da indüksiyon süresinden sonra maddenin kendiliğinden tutuşmasına ve yanmasına neden olabilir.

Sınıf 4.2 başlığı aşağıdakileri kapsar : 

Piroforik maddeler, karışımlar ve çözeltiler ( sıvı veya katı ) dahil olmak üzere, küçük miktarlarda olsa bile hava ile temas ettiğinde beşdakika içinde tutuşan maddelerdir. Bunlar Sınıf 4.2 içerisinde kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler olarak tanımlanır ve

Kendiliğinden ısınan maddeler ve nesneler, karışımlar ve çözeltiler dahil olmak üzere, hava ile temas ettiğinde hiçbir enerji kaynağı olmadan ısınmaya yatkın maddeler. Bu maddeler, yalnızda büyük miktarlarda ( kilogram olarak ) ve uzun bir süre sonunda ( saatler veya günler ) tutuşur.

Alt grupları :

S İkincil riski olmayan, kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler
SW Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler, su ile temax ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan
SO Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler, Yükseltgen
ST Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler, Zehirli
SC Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler, Aşındırıcı

 

UN
2870
Aluminyum Borohidrit
UN
1381
Fosfor, Beyaz, Çözeltide
UN
2545
Hafniyum Tozu, Kuru
UN
1923
Kalsiyum Ditiyonit
UN
1362
Karbon, Aktifleştirilmiş
UN
1380
Pentaboran
UN
1383
Piroforik alaşım, B.B.B.
UN
1929
Potasyum Ditiyonit
UN
1384
Sodyum Ditiyonit

 

Sky Bet by bettingy.com