Sınıf 4.3 _ Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler

 Sınıf 4.3 _ Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler

 

Sınıf 4.3 başlığı, su ile reaksiyona girerek, have ile patlayıcı karışımlar oluşturmaya yatkın alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeleri ve benzer maddeleri içeren nesneleri kapsar.

Bazı maddeler su ile temas ettiklerinde, havayla birlikte patlayıcı karışımlar oluşturabilen alevlenir gazlar çıkarır. Bu gibi karışımlar; çıplak ışık, kıvılcım çıkaran el aletleri, korumasız ampuller gibi basit alev kaynaklarından çıkabilecek kıvılcımlar ile kolayca tutuşabilir. Sonuç olarak oluşan patlama dalgası ve alevler insanlara ve çevreye zarar verebilir. 

Sınıf 4.3 maddeleri ve nesneleri aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır : 

 

W Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan ikincil riski olmayan maddeleri ve benzer maddeleri içeren nesneler 
WF1 Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler, sıvı, alevlenir
WF2 Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler, katı, alevlenir
WS Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler, katı, kendiliğinden ısınan
WO Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler, yükseltgen, katı
WT Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler, zehirli
WC Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler, aşındırıcı
WFC Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler, alevlenir, aşındırıcı

 

Örnek :

 

UN  3292 Aküler, Sodyum içeren   UN  1401 Kalsiyum
UN  1397 Alüminyum Fosfit   UN  1402 Kalsiyum Karbür
UN  2643 Alüminyum Hidrit   UN  1415 Lityum
UN  1398 Alüminyum Silikon Tozu, kaplanmamış   UN  1418 Magnezyum Tozu
UN  1396 Alüminyum Tozu, kaplanmamış   UN  3292 Piller, Sodyum içeren
UN  1400 Baryum   UN  2257 Potasyum
UN  1714 Çinko Fosfit   UN  1407 Sezyum
UN  1436 Çinko Tozu   UN  1295 Triklorosilan

 

 

Sky Bet by bettingy.com