Sınıf 5.2 _ Organik Peroksitler

Sınıf 5.2 _ Organik Peroksitler

 

Organik Peroksitler, iki değerlikli -O-O- yapısını içeren organik maddelerdir ve tek veya her iki hidrojen atomunun organik radikallerle yer değiştirmiş olduğu hidrojen peroksit türevleri olarak düşünülebilir.

Organik Peroksitler, normal veya yükseltilmiş sıcaklıklarda , ekzotermik bozulmaya yatkındır. Bozulma ısı, katışkılarla ( Örneğin; Asitler, Ağır-metal bileşikleri, aminler ) temas, sürtünme veya darbe ile başlatılabilir. Bozulma hızı, sıcaklık ile artar ve organik madde formülasyonuna göre değişiklik gösterir. Bozulma, zararlı veya alevlenir gazların veya buharların ortaya çıkması ile sonuçlanabilir. Belli organik peroksitlerin taşınması sırasında sıcaklık kontrol altında tutulmalıdır. Bazı organik peroksitler, özellikle bir kap içerisinde bulunuyorlarsa, patlayarak bozulabilir. Bu özellik seyrelticilerin eklenmesiyle veya uygun ambalajların kullanılmasıyla değiştirilebilir. Birçok organik peroksit şiddetli bir biçimde yanar. Organik peroksitlerin gözlerle temasından kaçınılmalıdır. Bazı organik peroksitler çok kısa bir temasla bile gözün korneasına ciddi hasarlar verebilir veya deride aşınmaya yol açabilir.

Alt grupları : 

P1 Organik Peroksitler, sıcaklık kontolü gerekmeyen
P2 Organik Peroksitler, sıcaklık kontolü gereken

 

Örnek :

UN  3105 Asetil Aseton Peroksit ( Kons. ≤ 42 )
UN  3102 Dibenzoil Peroksit ( Kons. < 51-100 )
UN  3110 Dikumil Peroksit (  Kons. > 91-100 )
UN  3114 Didekanol Peroksit ( Kons. ≤ 100 )
UN  3109 İzopropilkümil Hidroperoksit ( Kons. ≤ 72 )
UN  3106 Dilauraol Peroksit ( Kons. ≤ 100 )
UN  3116 Disetil Peroksidikarbonat ( Kons. ≤ 100 )
UN  3103 tert-Bütil Hidroperoksit ( Kons. >79-90 )

 

 

Sky Bet by bettingy.com