Sınıf 6.1 _ Zehirli Maddeler

 

Sınıf 6.1 _ Zehirli Maddeler

Sınıf 6.1, deneyimlerle veya hayvanlar üzerindeki deneylerle bilinen, oldukça küçük miktarları tek bir etki ile veya kısa süreli etki ile insan sağlığına zararlı olan veya öldüren, solunum yolu ile veya deriden emilim ile veya sindirim yoluyla etkili olan maddeleri kapsar.

Not : Genetik yapısı değiştirilmiş mikroorganizmalar ve organizmalar, bu Sınıfın koşullarını karşılıyorsa, bu Sınıfa atanır.

Alt Grupları : 

T Zehirli maddeler, ikincil riski olmayan
TF Zehirli maddeler, alevlenir
TS Zehirli maddeler, kendiliğinden ısınan, katı
TW Zehirli maddeler, su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan
TO Zehirli maddeler, yükseltgen
TC Zehirli maddeler, aşındırıcı
TFC Zehirli maddeler, alevlenir, aşındırıcı
TFW Zehirli maddeler, alevlenir, su ile temas ettiğinde gazlar açığa çıkartan

 

Örnek : 

UN  2839 Aldol UN  1593 Diklorometan 
UN  2334 Alilamin UN  1603 Etil Bromoasetat
UN  2505 Amonyum Florür UN  2821 Fenol Çözeltisi
UN  1547 Anilin UN  1684 Gümüş Siyanür
UN  1587 Bakır Siyanür UN  2486 İzobütil İzosiyanat
UN  1641 Civa Oksit UN  2206 İzosiyanatlar, Zehirli, B.B.B.
UN  1713 Çinko Siyanür UN  1575 Kalsiyum Siyanür
UN  1594 Dietil Sülfat UN  2078 Toluen Diizosiyanat

 

Sky Bet by bettingy.com