Sınıf 6.2 _ Bulaşıcı Maddeler

 

Sınıf 6.2 _ Bulaşıcı Maddeler

Sınıf 6.2 başlığı bulaşıcı maddeleri kapsar. ADR amaçları uyarınca, bulaşıcı maddeler, patojen içerdiği bilinen ve içermesi beklenen maddelerdir. Patojenler, insanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olabilecek mikroorganizmalar ( bakteriler, virüsler, riketsiya, parazitler, mantar dahil ) ve prionlar gibi diğer ajanlar olarak tanımlanır.

Not 1 : Genetik yapısı değiştirilmiş mikroorganizmalar ve organizmalar, biyolojik ürünler, tanılayıcı örnekler ve hastalık bulaşmış canlı hayvanlar, bu Sınıfın koşullarını karşıladıkları taktirde bu sınıfa atanır.

Not 2 : Hiçbir bulaşıcı madde veya organizma içermeyen veya bunlar içerisinde bulunmayan bitkisel, hayvansal veya bakteriyel kaynaklı toksinler Sınıf 6.1, UN No. 3172 ve 3462 maddeleridir.

Biyolojik ürünler : canlı organizmalardan türetilmiş, imal edilmeleri ve dağıtılmaları ilgili ulusal kurumların gerekliliklerine göre yapılan ve bu kurumlarca özel yetkilendirme gerektirebilen, önleyici sağlık hizmetleri, tedavi amaçlı veya insan veya hayvanlardaki bir hastalığın teşhisi için veya ilave geliştirmeler, deneysel veya tetkik amaçlarla kullanılan ürünlerdir. Bunlar, aşılar gibi tamamlanmış veya tamamlanmamış ürünleri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Kültürler : patajonlerin özellikle doyurulduğu işlem sonucunda meydana gelir. Bu tanım, işbu paragrafta belirtilen insan veya hayvan hasta örneklerini içermez.

Tıbbi veya klinik atıklar : hayvanların veya insanların tıbbi tedavileri veya biyo-araştırma sonucu ortaya çıkan atıklardır.

Hasta örnekleri : araştırma, tanı, inceleme, hastalık tedavisi ve hastalığın önlenmesi amacıyla taşınan ifrazat, salgı, kan ve kan bileşenleri, doku ve doku sıvılarını içeren, ancak bunlarla sınırlı olmayan, insanlardan veya hayvanlarda doğrudan alınan insana ait veya hayvansal malzemedir.

 

Alt Grupları :

I1 İnsanları etkileyen bulaşıcı maddeler
I2 Yalnızca hayvanları etkileyen bulaşıcı maddeler
I3 Klinik Atık
I4 Biyolojik maddeler

 

Örnek : 

UN  3291 Biyo Tıbbi Atıklar, B.B.B.
UN  2814 Bulaşıcı Madde, İnsanları Etkileyen
UN  3291 Klinik Atık, Tanımlanmamış, B.B.B.
UN  3291 Tıbbi Atıklar, B.B.B.

 

Sky Bet by bettingy.com