Sınıf 7 _ Radyoaktif Maddeler

 

Sınıf 7 _ Radyoaktif Maddeler

 

Radyoaktif malzemeler, 2.2.7.2.2.1 ila 2.2.7.2.2.6.'da belirtilen değerleri sevkiyatta hem etkinlik konsantrasyonu hem de toplam etkinlik olarak aşan radyonüklidleri içeren herhangi bir malzeme anlamına gelir.

Kontaminasyon, bir yüzey üzerinde beta ve gama yayıcıları ve düşük zehirlilikteki alfa yayıcıları için 0,4 Bq/cm2 veya diğer alfa yayıcıları için 0,04 Bq/cm2 değerinin üstünde radyoaktif malzeme bulunması anlamına gelir.

Sabit olmayan kontaminasyon, rutin taşıma şartları sırasında bir yüzeyden temizlenebilen kontaminasyon anlamına gelir.

Sabit kontaminasyon, sabit olmayan kontaminasyon dışındaki kontaminasyon anlamına gelir. 

Düşük yayılımlı radyoaktif malzeme, katı radyoaktif malzeme veya mühürlenmiş kapsül içindeki katı radyoaktif malzeme anlamına gelir. Bu malzeme sınırlı bir radyoaktif yayılıma sahip olup, toz hlinde değildir.

Düşük özel etkinlik ( DÖE ) malzeme, doğası gereği sınırlı özgül etkinliği olan radyoaktif malzeme veya tahmini ortalama özgül erkinlik sınırlarının uygulandığı radyoaktif malzeme anlamına gelir. DÖE malzemesini çevreleyen koruyucu dış malzemeler, tahmini ortalama özgül etkinliğin saptanmasında göz önüne alınmaz.

Düşük zehirlilikteki alfa yayıcıları şunlardır : Cerherlerde veya fiziksel ve kimyasal konsantrelerde bulunan doğal uranyum, tükenmiş uranyum, doğal torum, uranyum-235 veya uranyum-238, toryum-232, toryum-228 ve toryum-230 veya yarı ömrü 10 günden az olan alfa fırlatıcılar.

 

 

 

Sky Bet by bettingy.com