Sınıf 8 _ Aşındırıcı Maddeler

 

Sınıf 8 _ Aşındırıcı Maddeler

Sınıf 8 başlığı, temas halinde cildin veya mukoza zarlarının epitel dokularına kimyasal etki ile zarar veren veya sızıntı olması halinde diğer maddelere veya taşıma araçlarına hasar veren veya yok eden maddeler içeren maddeleri ve nesneleri kapsar. Ayrıca bu sınıf yalnızca suyun varlığında aşındırıcı sıvı oluşturan veya havanın doğal neminin varlığında aşındırıcı buhar veya duma üreten diğer maddeleri de kapsar.

Alt grupları :

C1-C4 Asitli maddeler
  C1  İnorganik, sıvı
  C2  İnorganik, katı
  C3  Organik, sıvı
  C4  Organik, katı
C5-C8 Bazik maddeler
  C5  İnorganik, sıvı
  C6  İnorganik, katı
  C7  Organik, sıvı
  C8  Organik, katı
C9-C10 Diğer Aşındırıcı maddeler
  C9  Sıvı
  C10  Katı
C11 Nesneler
CF Aşındırıcı maddeler, alevlenir
CS Aşındırıcı maddeler, kendiliğinden ısınan
CW Aşındırıcı maddeler, su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan
CO Aşındırıcı maddeler, yükseltgen
CT Aşındırıcı maddeler, zehirli ve bu maddeleri içeren nesneler
CFT Aşındırıcı maddeler, alevlenir, sıvı, zehirli
COT Aşındırıcı maddeler, yükseltgen, zehirli

 

Örnek : 

UN  2218 Akrilik Asit, Kararlılaştırılmış UN  2491 Etanolamin veya Etanolamin Çözeltisi
UN  2571 Alkilsülfürik Asitler UN  1775 Floroborik Asit
UN  1726 Alüminyum Klorür, Susuz UN  1787 Hidroiyodik Asit
UN  2683 Amonyum Sülfit Çözeltisi UN  1791 Hipoklorit Çözeltisi
UN  2802 Bakır Klorür UN  1719 Kostik Alkali Sıvı, B.B.B.
UN  2809 Civa UN  1755 Kromik Asit çözeltisi
UN  1840 Çinko Klorür Çözeltisi  UN  2032 Nitrik Asit, Kırmızı dumanlı
UN  2331 Çinko Klorür, susuz UN  1823 Sodyum Hidroksit, katı
Sky Bet by bettingy.com