Sınıf 9 _ Muhtelif tehlikeli maddeler ve nesneler

 

Sınıf 9 _ Muhtelif tehlikeli maddeler ve nesneler

 

Sınıf 9 başlığı, taşıma sırasında diğer sınıfların başlıklarınca kapsanmayan, bir tehlike arz eden maddeleri ve nesneleri kapsar.

İnce toz şeklinde solunduğunda sağlığı tehlikeye sokabilen maddeler : İnce tozlar şeklinde solunduğunda sağlığı tehlikeye sokabilen maddeler , asbestler ve asbest içeren karışımları içerir.

Yangın durumunda dioksin oluşturabilen maddeler ve aparatlar : Yangın durumunda dioksin oluşturabilen madde ve aletler, poliklorinlenmiş bifeniller ( PCB'ler ) ve terfeniller ( PCT'ler ), polihalojenlenmiş bifeniller ve terfeniller ile bu maddeleri içeren karışımlar ve bu madde ve karışımları içeren trafoları, yoğuşturucuları ve aygıtları kapsar.

 Not : PCB veya PCT içeriği 50 mg/kg'dan fazla olmayan karışımlar, ADR hükümlerine tabi değildir.

Alevlenir buhar yayan maddeler parlama noktası 55 oC'yi geçmeyen alevlenir sıvıları içeren polimerleri kapsar.

Alt grupları :

M1 İnce toz şeklinde solunduğunda sağlığı tehlikeye sokabilen maddeler
M2 Yangın durumunda dioksinleri oluşturabilen maddeler ve aparatlar
M3 Alevlenir buhar yayan maddeler
M4 Lityum Piller
M5 Cankurtaran araç/gereçleri
M6-M8 Çevresel açıdan tehlikeli mallar :
  M6  Sulu çevre kirleticisi, sıvı
  M7  Sulu çevre kirleticisi, katı
  M8  Genetik yapısı değiştirilmiş mikroorganizmalar ve organizmalar
M9-M10 Yükseltilmiş sıcaklık maddeleri :
  M9    Sıvı
  M10  Katı
M11 Başka bir sınıftaki tanımlara karşılık gelmeyen ama taşıma sırasında tehlike az eden diğer maddeler

 

Örnek : 

UN  3480 Lityum Metal Piller ( lityum iyon polimer piller dahil ) UN  1841 Asetaldehit Amonyak
UN  3090 Lityum Metal Piller ( lityum alaşım piller dahil ) UN  3090 Lityum Metal Piller ( lityum alaşım piller dahil )
UN  3268 Emniyet kemeri sıkıştırıcıları UN  3508 Kapasitör, Asimetrik ( 0.3 Wh'den daha büyük bir enerji depolama kapasitesine sahip )
UN  2969 Fasulye Yağı ( Mısır Yağı / Meyva Ezmesi Yağı / Tabaka Yağı ) UN  1931 Çinko Hidrosülfit
UN  3245 Genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar UN  3316 Kimyasal Kit
UN  2590 Beyaz Asbest ( krizolit, aktinolit, antofilit veya tremolit ) UN  3480 Lityum Metal Piller ( lityum iyon polimer piller dahil )
Sky Bet by bettingy.com