Kimler Hizmet Almalı

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliği kapsamında; Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde 50 ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan ve 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi 50 ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri ile bu Tebliğ kapsamındaki tehlikeli maddeleri geçici olarak depolayan işletmeler,

Ayrıca, miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeler, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kuruluşlarından bu hizmeti almak zorundadır.

Sky Bet by bettingy.com